Mentorzy

Family Dinner Projekt to działająca od 7 lat amerykańska organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie kultury wspólnego spożywania posiłków w rodzinach, wśród przyjaciół i znajomych. Organizacja ta zachęca do wspólnego spożywania obiadów, dzieli się doświadczeniami i pomaga przezwyciężać trudności na drodze do wspólnego posiłku.