Dlaczego

Tempo życia Polaków przyśpiesza i coraz częściej zachwiana jest relacja pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Zamiast kanapek do szkoły dostają pieniądze. Odchodzi się od tradycji wspólnego spędzania czasu przy stole, wspólnego gotowania, przekazywania dobrych nawyków. Ponad 60% Polaków spożywa posiłki wśród najbliższych tylko raz w tygodniu. Konsekwencjami braku wspólnego spędzania czasu przy stole są m.in. utrata znaczenia tradycji rodzinnych, mniej chętne rozmawianie ze sobą i dzielenie się codziennymi doświadczeniami, izolowanie się od siebie i wiele innych problemów wpływających na nasze codzienne życie.

Międzynarodowe badania mocno akcentują, że członkowie rodzin, którzy spożywają wspólnie posiłki, cieszą się lepszym zdrowiem, mają lepsze samopoczucie, są sprawniejsi umysłowo. Rzadziej w takich rodzinach pojawiają się młodociane ciąże, depresja, zaburzenia łaknienia. Dzieci są bardziej pewne siebie, odporne na choroby, mają lepsze wyniki w nauce.