Partnerzy

Lider projektu

Spółdzielnia Socjalna „Razem” - Firma społeczna świadcząca usługi cateringowe, zatrudniająca osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia jest wiodącą firmą na rynku usług dostarczania smacznych i zdrowych posiłków do placówek edukacyjnych w Gdyni

spodzielnia-razem

Partnerzy projektu

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców. Wśród koordynowanych działań są także: Gdyński Budżet Obywatelski, Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gdyni oraz Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”

3loga

Milk Consulting to firma zajmujaca się strategią marek, strategią komunikacji marketingowej oraz konsultingiem w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami.

milk